14/08/2022 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lặng lẽ Cúc Phương rừng

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 07:46

 

Em lặng lẽ đi bên tôi. Lặng lẽ
Như cây rừng từng lặng lẽ bên cây
Như gió mãi lang thang trong quạnh quẽ
Rừng lặng xanh từ nguyên thuỷ xanh về
1988

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Lặng lẽ Cúc Phương rừng