24/07/2024 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã nhân tống chu anh
野人送朱櫻

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 09:11

 

Nguyên tác

西蜀櫻桃也自紅,
野人相贈滿筠籠。
數回細寫愁仍破,
萬顆勻圓訝許同。
憶昨賜沾門下省,
退朝擎出大明宮。
金盤玉箸無消息,
此日嘗新任轉蓬。

Phiên âm

Tây Thục anh đào dã tự hồng,
Dã nhân tương tặng mãn quân lung.
Sổ hồi tế tả sầu nhưng phá,
Vạn khoả quân viên nhạ hứa đồng.
Ức tạc tứ triêm môn hạ tỉnh,
Thoái triều kình xuất đại minh cung.
Kim bàn ngọc trợ vô tiêu tức,
Thử nhật thường tân nhậm chuyển bồng.

Dịch nghĩa

Miền Tây Thục có trái anh đào thật là đỏ,
Người nhà quê mang cho ta một giỏ đầy.
Ngắm đi ngắm lại vài lần thấy vui vui,
Thật là lạ các trái đều tròn xoe như nhau.
Trước kia khi còn làm việc trong môn hạ tỉnh,
Tan triều về tay nâng niu trái đào vua ban ra khỏi cung Đại Minh.
Mâm vàng đũa ngọc nay còn đâu nữa,
Ngày hôm nay đang đối đầu với cuộc phiêu lưu mới.

Bản dịch của Nhượng Tống

Anh đào đất Thục cũng xinh ghê
Hàng xóm cho đầy một sọt tre
Mắt ngắm mấy lần coi thích nhỉ
Ai vê muôn quả thẩy tròn xoe?
Nhớ xưa dưới bệ ban cho khắp
Nâng tự trong cung hý hửng về
Đùa ngọc mâm vàng tin tức bặt
Lúc này ăn nếm dạ buồn se
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Dã nhân tống chu anh