04/08/2020 19:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dư Hàng hình thắng
餘杭形勝

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:17

 

Nguyên tác

餘杭形勝四方無,
州傍青山縣枕湖。
繞郭荷花三十里,
拂城松樹一千株。
夢兒亭古傳名謝,
教妓樓新道姓蘇。
獨有使君年太老,
風光不稱白髭須。

Phiên âm

Dư Hàng hình thắng tứ phương vô,
Châu bạng thanh sơn huyện chẩm hồ.
Nhiễu quách hà hoa tam thập lý,
Phất thành tùng thụ nhất thiên châu.
Mộng nhi đình cổ truyền danh Tạ[1],
Giáo kỹ lâu tân đạo tính Tô.
Độc hữu sứ quân niên thái lão,
Phong quang bất xứng bạch tỳ tu.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Dư Hàng cảnh đẹp chẳng đâu hơn,
Huyện gối hồ, châu cạnh núi xanh.
Ngoài quách, hoa sen ba chục dặm,
Nghìn cây thông biếc mọc ven thành.
Lừng danh họ Tạ, nơi đình mộng,
Lầu mới nàng Tô mới lộ danh.
So tuổi sứ quân già tí chút,
Trắng râu chẳng xứng với thân hình.
Nguồn: Ngô Văn Phú, Thơ Bạch Cư Dị, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Tức Tạ Diễu, danh sĩ đời Nam Bắc triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dư Hàng hình thắng