01/08/2021 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cưu mộc 2
樛木 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 20:26

 

Nguyên tác

南有樛木、
葛藟荒之。
樂只君子、
福履將之。

Phiên âm

Nam hữu cưu mộc.
Cát luỹ hoang chi.
Lạc chỉ quân tử!
Phúc lý tương chi.

Dịch nghĩa

Núi nam có cây sà,
Dây sắn dây bìm che lấp cả.
Vui mừng thay bà Hậu phi!
Phúc lộc sẽ phù trợ giúp đỡ bà.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cây sà mọc núi nam,
Phủ che quấn khắp sắn bìm bám theo.
Vui mừng quân tử xiết bao!
Chúc người phúc lộc dồi dào giúp thêm.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
- hoang: che lấp.
- tương: phù trợ, giúp đỡ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cưu mộc 2