20/09/2020 15:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mãn đình phương
滿庭芳

Tác giả: Chu Bang Ngạn - 周邦彥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 12:20

 

Nguyên tác

風老鶯雛,
雨肥梅子,
午陰嘉樹清圓。
地卑山近,
衣潤費爐煙。
人靜烏鳶自樂,
小橋外、
新綠濺濺。
憑欗久,
黃蘆苦竹,
擬泛九江船。

年年如社燕,
飄流瀚海,
來寄修椽。
且莫思身外,
長近樽前。
憔悴江南倦客,
不堪聽、
急管繁弦。
歌筵畔,
先安簟枕,
容我醉時眠。

Phiên âm

Phong lão oanh sồ,
Vũ phì mai tử,
Ngọ dương gia thụ thanh viên.
Địa ty sơn cận,
Y nhuận phí lô yên.
Nhân tĩnh ô diên tự lạc,
Tiểu kiều ngoại,
Tân lục tiên tiên.
Bằng lan cửu,
Hoàng lô khổ trúc,
Nghi phiếm Cửu Giang thuyền.

Niên niên như xã yến,
Phiêu lưu Hãn Hải,
Lai ký tu chuyên.
Thả mạc tư thân ngoại,
Trường cận tôn tiền.
Tiều tuỵ Giang Nam quyện khách,
Bất kham thính,
Cấp quản phồn huyền.
Ca đình bạn,
Tiên an chẩm điệm,
Dung ngã tuý thì miên.

Dịch nghĩa

Gió khiến con oanh non già đi,
Mưa làm quả mai lớn lên,
Ánh nắng trưa làm cây thêm xanh mướt um tùm.
Đất thấp, núi gần,
Áo ướt phơi trước khói bếp lò.
Người vắng vẻ, diều quạ vui đùa,
Bên ngoài cầu nhỏ,
Dòng nước xanh chảy liu riu.
Tựa lan can một lúc lâu,
(Nhìn thấy) lau vàng trúc héo,
Ngỡ đang thả thuyền ở Cửu Giang.

Bao năm như chim én trên nền xã,
Phiêu dạt miền Hãn Hải,
Lại gửi nhờ dưới xà mái nhà.
Hãy chớ nghĩ đến chuyện ngoài thân,
Gần xa cũng chỉ là trước chén rượu.
Khách Giang Nam mệt mỏi tiều tuỵ,
Nghe không nổi,
Sáo nhanh đàn rộn.
Bên ca đình,
Trước tiên hãy đặt gối chiếu,
Để cho ta ngủ khi đã say.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Gió giục oanh già,
Mưa dầm mai nở,
Nắng trưa cây cối xanh tươi.
Đất bằng non sát,
Áo ướt khói lò phơi.
Người vằng quạ diều nô giỡn,
Bên cầu nhỏ,
Nước chảy xuôi xuôi.
Tựa hiên ngắm,
Lau vàng trúc héo,
Thuyền ngỡ Cửu Giang vời.

Bao năm như xã yến,
Lênh đênh Hãn Hải,
Dưới mái tạm ngơi.
Chuyện ngoài thân chớ nghĩ,
Chuốc chén này thôi.
Khách mỏi Giang Nam tiều tuỵ,
Nghe sao nổi,
Đàn sáo chơi vơi.
Ca đình cạnh,
Sẵn bày đệm gối,
Ta ngủ lúc say vùi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bang Ngạn » Mãn đình phương