27/09/2023 18:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu yên
曉煙

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 14/05/2010 19:05

 

Nguyên tác

五更星斗澹餘輝,
漠漠輕流拂曙飛。
亂逐野雲添縹緲,
寒籠江月共依稀。
戍樓角斷橫榆塞,
書舍燈殘護竹扉。
多少客愁消不得,
春城付與柳依依。

Phiên âm

Ngũ canh tinh đẩu đạm dư huy,
Mạc mạc khinh lưu phất thự phi.
Dạ trục dã vân thiêm phiếu diếu[1],
Hàn lung giang nguyệt cộng y hy[2].
Thú lầu giốc đoạn hoành du tái[3],
Thư xá đăng tàn hộ trúc phi[4].
Đa thiểu khách sầu tiêu bất đắc,
Xuân thành phó dữ liễu y y.

Dịch nghĩa

Ánh sao lúc canh năm còn sót lại trông lợt lợt,
Làn khói nhẹ nhàng, lặng lẽ bay lướt vào ánh sáng ban mai.
Rối rít đuổi mây trên đồng, chơi vơi giữa không trung,
Khí lạnh lồng trăng sông, cả hai lờ mờ không rõ ràng.
Tiếng còi bằng sừng nơi gác canh vừa dứt, đã thấy người trên ải xa.
Ngọn đèn quán thơ đã tàn, khép lại cánh cửa trúc.
Khách xa nhà không dứt được cơn sầu,
Cùng với liễu chốn thành xuân khăng khăng mối tình cũ.

Bản dịch của Quách Tấn

Đêm tàn lờ lạt ánh sao,
Bóng trôi nhè nhẹ bay vào rạng đông.
Chờn vờn phủ lạnh trăng sông,
Rộn ràng đuổi cánh mây đồng chơi vơi.
Gác canh vừa dứt tiếng còi,
Phút theo du tử ra ngoài ải xa.
Quán thơ leo lét đèn tà,
Phong che cửa trúc la đà hiên mai.
Ít nhiều sầu khách khó ngoai,
Thành xuân bóng liễu nối dài tơ duyên.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 158
[1] Chới với, chờn vờn.
[2] Chập chờn, không rõ ràng.
[3] Khách đến thưởng cảnh ở ải xa.
[4] Cửa phên đan bằng trúc (chỉ nơi ở an bần lạc đạo của người quân tử).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hiểu yên