24/05/2022 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ nhập Trường An
喜入長安

Tác giả: Thôi Thực - 崔湜

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/09/2016 13:11

 

Nguyên tác

雲日能催曉,
風光不惜年。
賴逢征路盡,
歸在落花前。

Phiên âm

Vân nhật năng thôi hiểu,
Phong quang bất tích niên.
Lại phùng chinh lộ tận,
Quy tại lạc hoa tiền.

Dịch nghĩa

Mây và mặt trời thôi thúc buổi sáng,
Cảnh vật tươi sáng bất kể thời tiết.
Nhờ lúc chấm dứt đường đi (từ nhà lên),
Dừng chân trước cảnh hoa (kinh đô) bay trước mắt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây, mặt trời thúc thôi buổi sáng
Cảnh vật xinh quang đãng quanh năm
Nhờ đường đã tới khúc quanh
Dừng chân trước cảnh hoa kinh bay đầy.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Thực » Hỉ nhập Trường An