20/01/2022 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đâu, đâu rồi, hỡi ngôi nhà cha mẹ”
“Где ты, где ты, отчий”

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi Minh Tran vào 11/02/2021 02:11

 

Nguyên tác

Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженый песок.
Где ты, где ты, отчий дом?

За рекой поет петух.
Там стада стерег пастух,
И светились из воды
Три далекие звезды.
За рекой поет петух.

Время – мельница с крылом
Опускает за селом
Месяц маятником в рожь
Лить часов незримый дождь.
Время – мельница с крылом.

Этот дождик с сонмом стрел
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок.
Этот дождик с сонмом стрел.

Bản dịch của Nhất Minh

Đâu, đâu rồi, hỡi ngôi nhà cha mẹ,
Đang oằn lưng dưới bão tuyết xác xơ?
Bông hoa nhỏ của ta xanh, xanh biếc
Hạt cát nào đơn chiếc ngẩn ngơ.
Đâu, đâu rồi, hỡi ngôi nhà cha mẹ?

Bên kia sông vang vang gà gáy,
Mục đồng lùa gia súc từng đàn,
Và lấp loáng dòng sông ánh nước,
Ba vì sao chiếu xuống mêng mang.
Bên kia sông vang vang gà gáy.

Thời gian là cối xay có cánh
Khiến cho vầng trăng mải lắc lư,
Toả lên trên ngôi làng ánh sáng,
Giăng cơn mưa vô ảnh hững hờ.
Thời gian là cối xay có cánh.

Muôn vàn mũi tên nhỏ mưa giăng
Trong mây đen xô ngôi nhà bần bật,
Cắt đi bông hoa nhỏ xanh biếc,
Bãi cát vàng vỡ vụn, nát tan.
Muôn vàn mũi tên nhỏ mưa giăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » “Đâu, đâu rồi, hỡi ngôi nhà cha mẹ”