09/12/2022 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi tìm mộ đồng đội

Tác giả: Bùi Sĩ Vui

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2013 08:17

 

Tháng năm
Chúng tôi vào Phước Long tìm mộ
Lá phạc hoọc rải dày đường cũ
Gió gọi tên đồng đội khắp rừng

Nghĩa trang xây trên đồi
Các anh nằm, bóng khộp già che mát
Chúng tôi thắp hương
Vẫn như ngày xưa cơm nắm chiến trường

Rừng núi trập trùng nghe vọng thác mơ
Như tiếng các anh chào gọi
Chúng tôi đến thăm các anh bằng hương khói
Bằng tình đồng đội thủy chung
Phước Long
Đi tìm đồng đội 5/2000

Nguồn: Khoảng trời thương nhớ (thơ), Bùi Sĩ Vui, NXB Quân đội nhân dân, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Sĩ Vui » Đi tìm mộ đồng đội