06/06/2023 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nay mai cõi khác

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 04/07/2021 05:58

 

Nay mai hồn mộng rong chơi khắp,
nhà cỏ xanh lên yên chỗ rồi.
Em có tạt về thì hẹn trước,
để anh còn kịp đón vào chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nay mai cõi khác