26/05/2022 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn con đi lao động nước ngoài

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 14:16

 

Cho Đán

Con lên tàu liên vận
trận mưa đêm ầm ào
lào khào lời bố dặn
mặn bốn mắt nhìn nhau
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Tiễn con đi lao động nước ngoài