21/09/2023 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Nhương Tây kinh phì thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 2
自瀼西荊扉且移居東屯茅屋其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 22:06

 

Nguyên tác

東屯復瀼西,
一種住青溪。
來往皆茅屋,
淹留為稻畦。
市喧宜近利,
林僻此無蹊。
若訪衰翁語,
須令剩客迷。

Phiên âm

Đông Đồn phục Nhương Tây,
Nhất chủng trụ thanh khê.
Lai vãng giai mao ốc,
Yêm lưu vị đạo khuê.
Thị huyên nghi cận lợi,
Lâm tích thử vô hề.
Nhược phỏng tang ông ngữ,
Tu linh thặng khách mê.

Dịch nghĩa

Đông Đồn với Nhương Tây,
Lại cùng ở khe hang một loại như nhau.
Tới lui rồi cũng chỉ nhà lá,
Sống bám với nương lúa.
Chợ đông ở gần thì lợi,
Rừng nhỏ không có lối đi tắt.
Nếu muốn tìm ông buồn khổ đó để nói chuyện,
Thì chỉ làm cho ông ta u mê thêm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đông Đồn lại Nhương Tê,
Suối trong náu một bề.
Đi về đều mái cỏ,
Sống nhờ có ruộng kê.
Chợ gần ồn có lợi,
Rừng khuất ít lối đi.
Muốn tìm ông thăm hỏi,
Càng khiến lão u mê.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tự Nhương Tây kinh phì thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 2