28/11/2021 16:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt thư hoài
九月書懷

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2020 18:41

 

Nguyên tác

本來面目是書生,
不解人間仕宦情。
九月寒霜驚落葉,
歸心太半到南城。

Phiên âm

Bản lai diện mục thị thư sinh,
Bất giải nhân gian sĩ hoạn tình.
Cửu nguyệt hàn sương kinh lạc diệp,
Quy tâm thái bán đáo Nam thành.

Dịch nghĩa

Diện mạo tôi vốn là kẻ học trò
Không am hiểu hết mọi nỗi làm quan trên đời
Tháng chín sương lạnh trút lá cây rụng
Tấm lòng quá nửa trở về với Thành Nam

Bản dịch của Vũ Minh Am

Chỉ là diện mạo thư sinh
Hiểu đâu hết nỗi nhân tình éo le
Lá rơi, sương lạnh, tái tê
Lòng riêng già nửa bay về Thành Nam
Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Cửu nguyệt thư hoài