29/05/2023 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc cõi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/01/2023 16:08

 

Lưa thưa lau lách con đường nhỏ
Ảo ảo sương sa bến cũ mờ
Mênh mông bãi vắng trăng một thuở
Dáng lụa lúc gần lúc rất xa...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Lạc cõi