13/06/2024 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần khoa viên lai thám
陳科員來探

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/10/2005 23:51

 

Nguyên tác

一年只見兵和警,
今日看見儒雅人。
雅人使我心興奮,
我髮黑反兩三分。

Phiên âm

Nhất niên chỉ kiến binh hòa cảnh,
Kim nhật khan kiến nho nhã nhân;
Nhã nhân sử ngã tâm hưng phấn,
Ngã phát hắc phản lưỡng tam phân.

Dịch nghĩa

Quanh năm chỉ thấy lính và cảnh sát,
Hôm nay mới nhìn thấy người nho nhã;
Người nho nhã khiến lòng ta phấn chấn,
Tóc ta đen trở lại hai ba phần.

Bản dịch của Nam Trân

Lính tráng tuần canh nhìn nhẵn mặt,
Hôm nay mới được gặp văn nhân;
Người trông nho nhã, ai không thích,
Mái tóc ta xanh lại mấy phần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Trần khoa viên lai thám