19/01/2022 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tuyết
春雪

Tác giả: Lưu Phương Bình - 劉方平

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2014 15:13

 

Nguyên tác

飛雪帶春風,
裴回亂繞空。
君看似花處,
偏在洛城東。

Phiên âm

Phi tuyết đới xuân phong,
Bùi hồi loạn nhiễu không.
Quân khan tự hoa xứ,
Thiên tại Lạc thành đông[1].

Dịch nghĩa

Tuyết bay nhờ gió xuân,
Bay qua bay lại quanh quẩn trong không gian.
Như những bông hoa trong vùng,
Hớn hở tại phía đông thành Lạc Dương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhờ gió xuân tuyết bay phấn chấn
Nhởn nhơ bay quanh quẩn không trung
Tụi bây nom tựa hoa vùng
Đua bay hớn hở ở trong Lạc thành
[1] Phía đông thành Lạc Dương nơi tác giả Lưu Phương Bình ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phương Bình » Xuân tuyết