21/06/2024 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:01

 

Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu