01/02/2023 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân thán
春嘆

Tác giả: Thư Nhạc Tường - 舒岳祥

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 02:31

 

Nguyên tác

春色三分二,
人生七十稀。
蝶魂歸蟻塚,
花瓣泊魚衣。

Phiên âm

Xuân sắc tam phân nhị,
Nhân sinh thất thập hy.
Điệp hồn quy nghĩ trủng[1],
Hoa biện bạc ngư y[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ba xuân, sắc đã hai
Bảy mươi hiếm một đời
Hồn bướm về mộ đất
Hoa tàn xuống rêu phơi
[1] Gò đất kiến đùn.
[2] Rêu mọc nơi ẩm thấp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thư Nhạc Tường » Xuân thán