22/01/2022 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa rươi

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 23/04/2008 19:52

 

Trung Tự mưa rươi cầu lòng lạc lạ
Lũ tràn bờ mắt lá thả đò ngang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Mưa rươi