10/06/2023 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới


Tác giả: Vương Chu - 王周

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 28/02/2014 09:38

 

Nguyên tác

拂拂生殘暉,
層層如裂緋。
天風剪成片,
疑作仙人衣。

Phiên âm

Phất phất sinh tàn huy,
Tằng tằng như liệt phi.
Thiên phong tiễn thành phiến,
Nghi tác tiên nhân y.

Dịch nghĩa

Trời đang nổi gió thì ráng chiều hiện ra,
Miếng miếng như những tấm lụa đào bị xé ra.
Gió trời đã cắt (ráng chiều) thành từng mảnh,
Như để may áo cho người cõi tiên.

Bản dịch của Vũ Khánh

Ráng chiều rực rỡ trời cao,
Trông như những mảnh lụa đào xé ra.
Gió như kéo cắt, chắc là,
Dành đem may áo cho nhà tiên đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Chu » Hà