27/10/2020 07:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán kỳ 2
自歎其二

Tác giả: Trần Danh Án - 陳名案

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2007 17:19

 

Nguyên tác

飄零萍梗窮遊子,
跋涉關涼賤有司。
許國無才惟口舌,
猷人一話失鬚眉。
行藏出處有分命,
南北東西無險夷。
宗廟幸安臣責塞,
江山好興病相宜。

Phiên âm

Phiêu linh bình cánh cùng du tử,
Bạt thiệp quan lương tiện hữu ty.
Hứa quốc vô tài duy khẩu thiệt,
Du nhân nhất thoại thất tu mi.
Hành tàng xuất xử hữu phận mệnh,
Nam bắc đông tây vô hiểm di.
Tông miếu hạnh an thần trách tắc,
Giang hồ hảo hứng bệnh tương nghi.

Bản dịch của (Không rõ)

Cánh bèo lạc lõng đó rồi đây,
Lặn lội nài chi bước đoạ đày!
Giúp nước không tài, duy miệng lưỡi,
Trái người một tiếng, đấng râu mày.
Đông, Tây, Nam, Bắc khinh nguy hiểm,
Hành, xả, dụng, tàng, mặc rủi may.
Tôn miếu miễn an, là hả dạ,
Sông hồ dạo bước, bệnh lui ngay!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Danh Án » Tự thán kỳ 2