30/09/2023 17:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu ca đầu - Du vịnh
水調歌頭-遊泳

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2008 00:11

 

Nguyên tác

才飲長沙水,
又食武昌魚。
萬里長江橫渡,
極目楚天舒。
不管風吹浪打,
勝似閑庭信步,
今日得寬餘。
子在川上曰:
逝者如斯夫!

風檣動,
龜蛇靜,
起宏圖。
一橋飛架,
南北天塹變通途。
更立西江石壁,
截斷巫山雲雨,
高峽出平湖。
神女應無恙,
當驚世界殊。

Phiên âm

Tài ẩm Trường Sa thuỷ,
Hựu thực Vũ Xương ngư.
Vạn lý Trường Giang hoành độ,
Cực mục Sở thiên thư.
Bất quản phong xuy lãng đả,
Thắng tự nhàn đình tín bộ,
Kim nhật đắc khoan dư.
Tử tại xuyên thượng viết:
"Thệ giả như tư phù!"

Phong tường động,
Quy, Xà tĩnh,
Khởi hoành đồ.
Nhất kiều phi giá,
Nam bắc thiên tiệm biến thông đồ.
Cánh lập tây giang thạch bích,
Tiệt đoạn Vu sơn vân vũ,
Cao hạp xuất bình hồ.
Thần nữ ưng vô dạng,
Đương kinh thế giới thù.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Vừa uống nước Trường Sa
Lại ăn cá Vũ Xương
Bơi ngang muôn dặm Trường Giang
Bát ngát trông trời Sở
Sá chi gió dồn sóng vỗ
Hơn đi bách bộ trong sân
Hôm nay được thư thái
Khổng Tử xưa đứng bên sông hỏi:
“Trôi mãi thế này ư?”

Buồm gió lộng
Quy, Xà lạng
Dựng cơ đồ
Chiếc cầu bay gác
Lạch trời nam bắc hoá đường to
Phía tây sông xây vách đá
Đỉnh Vu mây mưa dứt nẻo
Eo núi dâng mặt hồ
Thần nữ như còn đó:
Thế giới, ồ, khác xưa!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Thuỷ điệu ca đầu - Du vịnh