15/06/2024 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ trung kiến hạnh hoa
途中見杏花

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:35

 

Nguyên tác

一枝紅杏出牆頭,
牆外行人正獨愁。
長得春來猶有恨,
可堪逢處更難留。
林空色暝鶯先到,
春淺香寒蝶未遊。
更憶帝鄉千萬樹,
澹煙籠日暗神州。

Phiên âm

Nhất chi hồng hạnh xuất tường đầu,
Tường ngoại hành nhân chính độc sầu.
Trường đắc xuân lai do hữu hận,
Khả kham phùng xứ cánh nan lưu.
Lâm không sắc minh oanh tiên đáo,
Xuân thiển hương hàn điệp vị du.
Cánh ức đế hương thiên vạn thụ,
Đạm yên lung nhật ám Thần châu[1].

Dịch nghĩa

Một cành hoa hạnh đỏ vươn lên đầu tường,
Người đi đường bên ngoài bức tường đang có nỗi buồn cô đơn.
Xuân đến đã lâu nhưng vì lòng còn sầu hận,
Nên không thể ở nán nơi gặp hoa hạnh này.
Sắc rừng đã về chiều, chim oanh bay về trước nhất,
Vẻ xuân còn non, hương xuân lạnh nên bướm chưa chịu tới chơi.
Càng làm nhớ kinh đô với ngàn vạn thứ cây,
Khói mờ che mặt trời Thần châu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vượt đầu tường một cành hạnh đỏ
Người đi đường đang có nỗi buồn
Xuân về nhưng dạ còn hờn
Nên không thể nán lâu hơn chỗ này
Sắc rừng chiều oanh bay về sớm
Xuân còn non nên bướm chưa chơi
Nhớ kinh cây có vạn loài
Khói mờ che khuất mặt trời Thần châu
Tác giả làm quan trong triều, được lệnh đi công tác ngoài kinh đô, đang buồn vì phải xa nhà, gặp hoa hạnh trên đường đi nên viết bài này.

[1] Ám chỉ Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Đồ trung kiến hạnh hoa