26/09/2022 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần cung hoài cổ

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2010 18:30

 

Phiên âm

Trĩ hú Nam thành tịch chiếu qua
Thiên niên quốc ấp phỏng Đông A[1]
Thân vương[2] bách chiến khuông thời tảo
Tế tửu[3] cô trung cảm sự đa
Hư ỷ nhất đồ[4] an xã tắc
Trực lưu cô tháp[5] đối sơn hà
Chiêu Lăng[6] thạch mã kim an tại
Yên vũ ngư chu[7] nhập tuý ca

Dịch nghĩa

Trĩ hót thành Nam bóng đã xế tà
Ngàn năm làn nước hỏi tới nhà Đông A
Thân vương trăm trận cứu nước kịp thời
Tế tửu cô trung cảm khái nhiều nỗi
Luống cậy một bức đồ an được xã tắc
Chỉ lưu lại ngọn tháp đối với non sông
Ngựa đá Chiêu Lăng nay ở đâu
Trong mưa khói trên thuyền chài nổi cuộc say ca

Bản dịch của (Không rõ)

Trĩ hót thành Nam bóng xế tà
Ngàn năm làng nước hỏi Đông A
Thân vương trăm trận công oanh liệt
Tế tửu riêng mình bụng xót xa
Luống cậy bức đồ an xã tắc
Chỉ lưu ngọn tháp đối sơn hà
Chiêu Lăng ngựa đá nay đâu tá
Mưa khói thuyền chài nổi khúc ca
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, NXB Văn hoá, 1959
[1] Chỉ nhà Trần.
[2] Tức Hưng Đạo đại vương trong hoàng thân nhà Trần, dẹp giặc Nguyên cứu nguy cho nước.
[3] Chu Văn An, tước Trình Quốc Công, làm tế tửu dâng sớ xin chém 7 kẻ nịnh thần. Vua không nghe lời, ông từ quan về ẩn ở núi Chí Linh (Hải Dương).
[4] Nhà Trần toan mất, vua Nghệ Tông vẽ đồ "Tứ phụ" ban cho Hồ Quý Ly, để cậy việc giúp vua trẻ, sau Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần.
[5] Trần Nhân Tông đi tu, sau hoá thân, cất xương ở tháp chùa Phổ Minh.
[6] Lăng vua Trần Thái Tông.
[7] Thuyền chài. Tổ nhà Trần làm nghề chài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Trần cung hoài cổ