20/09/2020 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một chiều

Tác giả: Vũ Minh Am

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2014 10:04

 

Mạ xuống kín đồng chiều chuyển gió
Kìa đàn én liệng mặt sông Châu
Cỏ mềm mưa mịn đôi bờ cát
Em đến tìm anh áo... đội đầu
Nguồn: Lặng lẽ tình yêu (thơ), Vũ Minh Am, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Am » Một chiều