16/08/2022 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quê hương
고향

Tác giả: Jeong Ji-yong - 정지용

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 18/09/2018 17:25

 

Nguyên tác

고향에 고향에 돌아와도
그리던 고향은 아니러뇨.

산꽁이 알을 품고
뻐꾸기 제철에 울건만,

마음은 제고향 지니지 않고
머언 항구로 떠도는 구름.

오늘도 메 끝에 홀로 오르니
흰점 꽃이 인정스레 웃고,

어린 시절에 불던 풀피리 소리 아니 나고
메마른 입술에 쓰디 쓰다.

고향에 고향에 돌아와도
그리던 하늘만이 높푸르구나.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Về quê, mỗi bận về đây
Còn đâu quê cũ những ngày xa xưa

Công rừng ấp trứng sớm trưa
Chim quyên “cuốc cuốc” đúng mùa gọi nhau

Trong lòng, quê ấy còn đâu
Chòm mây lơ lửng cảng cầu xa xôi

Cuối rừng về lại mình tôi
Hoa từng điểm trắng cười người đi xa

Còn đâu tiếng sáo tuổi thơ
Môi khô cỏ chát đến giờ chưa thôi

Quê đây, về đến quê rồi
Chỉ còn lại một bầu trời cao xanh
Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jeong Ji-yong » Quê hương