17/10/2021 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam thành lưu biệt

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 22/02/2015 14:04

 

Một bước ra đi một bước ngừng
Trông về sông Vị mắt rưng rưng
Kìa chùa Thuông Lổi then mây khoá
Nọ núi Tư Gồi vách đá dừng
Ngàn dậm đình dài thân khách lạ
Bốn bề làng khác bạn người dưng
Anh em đưa tiễn hôm nay ấy
Xin nhớ năm sau rót chén mừng
Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 110, ngày 26-11-1931

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Nam thành lưu biệt