25/10/2021 20:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mục đồng từ
牧童詞

Tác giả: Lý Thiệp - 李涉

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 04:50

 

Nguyên tác

朝牧牛,
牧牛下江曲。
夜牧牛,
牧牛度村谷。
荷蓑出林春雨細,
蘆管臥吹莎草綠。
亂插蓬蒿箭滿腰,
不怕猛虎欺黃犢。

Phiên âm

Triêu mục ngưu,
Mục ngưu hạ giang khúc.
Dạ mục ngưu,
Mục ngưu thôn khẩu cốc.
Hà soa xuất lâm xuân vũ tế,
Lô quản ngoạ xuy sa thảo lục.
Loạn sáp bồng cao tiễn mãn yêu,
Bất phạ mãnh hổ, khi hoàng độc.

Dịch nghĩa

Buổi sáng chăn trâu
Chăn trâu nơi khúc sông phía dưới
Tối chăn trâu
Chăn trâu ở hẻm núi đầu làng
Mặc áo tơi ra khỏi rừng nếu trời mưa xuân nhẹ
Nằm trên bãi cỏ xanh thổi sáo bằng ống sậy
Cắm lá bồng, cỏ ống bừa bãi trên lưng làm tên
Chẳng sợ hổ dữ, coi thường nghé vàng

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sớm chăn trâu
Chăn trâu bến dưới nọ
Tối chăn trâu
Chăn trâu ngoài hẻm đó
Lìa rừng tơi lá nhẹ mưa xuân
Nằm thổi kèn lau xanh bãi cỏ
Tên bồng đeo giắt phủ đầy lưng
Cọp dữ nào e, khinh nghé nhỏ
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thiệp » Mục đồng từ