29/11/2021 22:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về Trà Cổ

Tác giả: Trần Thị Nương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2018 14:36

 

Mẹ ơi con đã tìm về
Sóng xanh Trà Cổ. Bùa mê cõi người...

Cánh buồm khát gió ra khơi
Héo hon tình mẹ. Một đời lênh đênh

Chát chua chẳng tại thác ghềnh
Chữ yêu ai đỏ? Chữ tình ai đen...

Cô đơn oằn gánh đường lên
Con về mái ấm... gài then cho người...

Thời gian sóng dội không lời
Tên người tìm được. Bóng người giờ đâu?

Cát nào dằng dặc mai sau
Muối nào muôn thuở cho nhau mặn mà...?

Tạ ơn tình mẹ bao la
Gian truân mẹ gánh. Ngọc ngà trao con...
Nguồn: Trần Thị Nương, Trầu thơm cau đắng (thơ lục bát), NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thị Nương » Về Trà Cổ