04/07/2022 12:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan san nguyệt
關山月

Tác giả: Bảo Quân Huy - 鮑君徽

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 18:44

 

Nguyên tác

高高秋月明,
北照遼陽城。
塞炯光初滿,
風多暈更生。
征人望鄉思,
戰馬聞鼙驚。
朔風悲邊草,
胡沙暗虜營。
霜凝匣中劍,
風憊原上旌。
早晚謁金闕,
不聞刁鬥聲。

Phiên âm

Cao cao thu nguyệt minh,
Bắc chiếu Liêu Dương[1] thành.
Tái quýnh quang sơ mãn,
Phong đa vựng[2] cánh sinh.
Chinh nhân vọng hương tứ,
Chiến mã văn bề kinh.
Sóc phong bi biên thảo,
Hồ sa ám lỗ[3] doanh.
Sương ngưng hạp trung kiếm,
Phong bại nguyên thượng tinh[4].
Tảo vãn yết kim khuyết,
Bất văn điêu[5] đấu thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng thu sáng ở trên cao
Liêu Dương cửa bắc trăng vào mênh mông
Ải xa đầy ánh trăng lồng
Gió lên vi vút bềnh bồng nguyệt thu
Nhớ quê mòn mõi chinh phu
Vang lừng trống trận mịt mù ngựa kinh
Cỏ buồn vì gió bấc lên
Mờ mờ cát bụi ám trên doanh Hồ
Kiếm ngưng sương đọng trong bao
Trên đồi gió thổi rạp chao tinh kỳ
Sớm chiều cung khuyết những khi
Nào nghe tiếng vọng hùng bi chiến trường.
[1] Thành Liêu Dương ở huyện Liêu Dương tỉnh Thiểm Tây 陝西.
[2] Vầng sáng của mặt trăng, mặt trời.
[3] Hung Nô.
[4] Cờ ở đầu cán có gắn lông chim 5 màu, thường dùng trong quân đội.
[5] Đồ dùng của lính đúc bằng kim loại to bằng cái đấu, ban ngày dùng nấu cơm, ban đêm gõ báo canh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bảo Quân Huy » Quan san nguyệt