19/01/2022 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ lỗi các bạn văn

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 08:40

 

Bạn bè tặng sách cao như núi
Tôi tựa lưng vào hứng gió tươi
Câu thơ mình viết như tro bụi
Chẳng dám phong bao gửi tạ người
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Tạ lỗi các bạn văn