27/11/2020 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ về hoa hồng
Casida de la rosa

Tác giả: Federico García Lorca

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi Quangnhat vào 29/11/2011 18:16

 

Nguyên tác

La rosa
no buscaba la aurora:
casi eterna en su ramo,
buscaba otra cosa.

La rosa,
no buscaba ni ciencia ni sombra:
confín de carne y sueño,
buscaba otra cosa.

La rosa,
no buscaba la rosa.
Inmóvil por el cielo
buscaba otra cosa.

Bản dịch của Nguyễn Thị Mai

Hoa hồng
Đã không còn đi tìm ánh bình minh
Mà hoa đi tìm
Hoa đi tìm cái khác.

Giờ ánh sáng hoa không còn khao khát
Cả bóng tối và cơn nóng cũng không
Trong cõi mơ màng
Hoa đi tìm cái khác.

Hoa hồng
Nằm bất động dưới trăng
Không tìm kiếm hoa hồng
Hoa đi tìm cái khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Bài thơ về hoa hồng