28/07/2021 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em hoặc không ai cả

Tác giả: Nguyễn Trung Thu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2014 15:35

 

Anh thốt gặp em buổi sáng nay
Trời ơi, không biết rủi hay may
Thôi rồi: em hoặc không ai cả
Phúc - hoạ khai sinh tự phút này
Nguồn: Nguyễn Trung Thu, Em hoặc không ai cả (thơ), NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Thu » Em hoặc không ai cả