09/12/2021 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giảm tự mộc lan hoa
減字木蘭花

Tác giả: Lã Vị Lão - 呂渭老

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2007 12:40

 

Nguyên tác

雨簾高卷,
芳樹陰陰連別館。
涼氣侵樓,
蕉葉荷枝各自秋。

前溪夜舞,
化作驚鴻留不住。
愁損腰肢,
一桁香銷舊舞衣。

Phiên âm

Vũ liêm cao quyển,
Phương thụ âm âm liên biệt quán.
Lương khí xâm lâu,
Tiêu diệp hà chi các tự thâu.

Tiền khê dạ vũ,
Hoá tác kinh hồng lưu bất trú.
Sầu tổn yêu chi,
Nhất hãng hương toả cựu vũ y.

Bản dịch của Nam Long

Rèm mưa cuốn gọn,
Biệt quán xum xuê cây toả bóng.
Hơi lạnh vào lầu,
Tàu chuối nhánh sen bợn vẻ thâu.

Múa đêm khe trước,
Xui cánh hồng bay lưu chẳng được.
Sầu héo thân gầy,
Giá xiêm áo cũ hương nhuộm đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Vị Lão » Giảm tự mộc lan hoa