12/08/2020 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quốc tịch Văn Lang cổ

Tác giả: Lê Hiển Tông - 黎顯宗

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi 101 vào 13/04/2019 22:24

 

Phiên âm

Quốc tịch Văn Lang cổ,
Vương thư Việt sử tiên.
Hiển thừa thập bát đại,
Hình thắng nhất tam xuyên.
Cựu trưng cao phong bán,
Sùng từ tuấn lĩnh biên.
Phương dân ngung trắc giáng,
Hương hoả đáo kim truyền.

Bản dịch của Phanxipăng

Văn Lang xưa lập nước,
Vua đầu Việt sử thơ.
Mười tám đời nối tiếp,
Ba sông chỉ một bờ.
Ở lưng đồi, mộ Tổ,
Trên sườn núi, đền thờ.
Dân lành chăm cúng tế,
Hương khói toả đến giờ.
Năm Canh Tý 1600, cho tổ chức Quốc giỗ Hùng Vương trên núi Nghĩa Lĩnh, hoàng đế Lê Hiển Tông đã đến hành lễ và ngự bút đề vịnh bài ngũ ngôn bát cú này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hiển Tông » Quốc tịch Văn Lang cổ