30/06/2022 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phong kỳ 1
秋風其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2015 23:48

 

Nguyên tác

秋風淅淅吹巫山,
上牢下牢修水關。
吳檣楚柁牽百丈,
暖向神都寒未還。
要路何日罷長戟,
戰自青羌連百蠻。
中巴不曾消息好,
暝傳戍鼓長雲間。

Phiên âm

Thu phong tích tích xuy Vu san,
Thượng lao hạ lao tu thuỷ quan.
Ngô tường Sở đà khiên bách trượng,
Noãn hướng thần đô hàn vị hoàn.
Yếu lộ hà nhật bãi trường kích,
Chiến tự Thanh Khương liên bách man.
Trung Ba bất tằng tiêu tức hảo,
Minh truyền thú cổ trưởng vân gian.

Dịch nghĩa

Gió thu lất phất thổi nơi núi Vu,
Trên chắc, dưới chắc lo kè nước.
Cột buồm Ngô, bánh lái Sở kéo dài cả trăm trượng,
Khi ấm hướng tới nơi thần ở, lạnh rồi mà chưa về.
Đường huyết mạch chừng nào thì vắng bóng dáo dài,
Trận chiến từ Thanh Khương cho đến vùng trăm mường.
Giữa vùng Ba chưa hề có tin tốt,
Trống trận lùng bùng nơi mây dầy.

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi Vu gió thu lất phất bay,
Trên dưới lo đóng kè nước dầy.
Buồm Ngô, lái Sở lôi trăm thước,
Thần châu ấm tới, lạnh chưa quay.
Ngày nào đường hiểm ngưng tên đạn,
Vùng mọi, Thanh Khương trận kéo dài.
Trung Ba chưa hề có tin tốt,
Trống trận ầm vang tận tầng mây.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu phong kỳ 1