19/01/2022 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Danse Russe
Danse Russe

Tác giả: William Carlos Williams

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 03/06/2008 17:18

 

Nguyên tác

If when my wife is sleeping
and the baby and Kathleen
are sleeping
and the sun is a flame-white disc
in silken mists
above shining trees,-
if I in my north room
dance naked, grotesquely
before my mirror
waving my shirt round my head
and singing softly to myself:
"I am lonely, lonely,
I was born to be lonely,
I am best so!"
If I admire my arms, my face,
my shoulders, flanks, buttocks
against the yellow drawn shades,-

Who shall say I am not
the happy genius of my household?

Bản dịch của Đinh Linh

Nếu khi vợ tôi đang ngủ
và em bé và Kathleen
đang ngủ
và mặt trời là một đĩa trắng lửa
trong sương mù tơ tằm
trên những cây sáng rực,—
nếu tôi trong phòng phía bắc nhà tôi
múa trần truồng, quái dị
trước gương tôi
phất áo tôi qua đầu
và hát dịu dàng cho chính tôi:
“Tôi cô đơn, cô đơn,
Tôi đẻ ra để cô đơn,
vậy là tốt nhất!”
Nếu tôi chiêm ngưỡng cánh tay tôi, mặt tôi,
vai tôi, thân, đít
nổi bật trước tấm màn màu vàng,—

Ai dám nói tôi không là
thiên tài hạnh phúc của nhà tôi?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Carlos Williams » Danse Russe