13/08/2022 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi chờ trúc ở với mai (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2015 17:11

 

Đợi chờ trúc ở với mai,
Đợi chờ ta với, hỡi ai đợi chờ.
Vừa đi, vừa đợi, vừa chờ,
Đừng đứng mà đợi, kẻ ngờ người nghi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đợi chờ trúc ở với mai (II)