01/07/2022 15:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc lại thơ mình

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 10:16

 

Đọc lại thơ mình
Lòng vẫn không nguôi
Có một điều gì
Nhớ nhớ quên quên

Đọc lại thơ mình
Lòng bỗng nao nao
Có một điều gì
Có có không không
20-1-1973

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Đọc lại thơ mình