17/10/2021 08:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhớ em

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2012 19:44

 

Một giấc xuân say trời chợt sáng
Rèm ngoài muôn dặm gió hoa bay
Đường xa cỏ biếc, người không lại
Bay tạt song hương chiếc én gầy!
1942
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Xuân nhớ em