02/07/2022 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương Cần
香芹

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2018 08:55

 

Nguyên tác

酒肆臨江啟,
黃邨逐岸斜。
江陵千樹橘,
只此足生涯。

Phiên âm

Tửu tứ lâm giang khải,
Hoàng thôn trục ngạn tà.
Giang Lăng[1] thiên thụ quất,
Chỉ thử túc sinh nhai.

Dịch nghĩa

Quán rượu bên sông mở
Bờ tre ven xóm lài
Giang Lăng ngàn cội quýt
Chỉ thấy đủ sinh nhai

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Quán rượu kề bên sông
Tre lượn theo bờ cong
Giang Lăng nghìn gốc quất
Đời cũng đủ ung dung
Hương Cần là một làng ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, có tiếng thổ sản quýt ngon đặc biệt.

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
[1] Một tỉnh ở Trung Hoa có tiếng thổ sản quýt ngọt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Hương Cần