22/05/2024 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên mã thi
天馬詩

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/06/2014 15:42

 

Nguyên tác

天馬初從渥水來,
郊歌曾唱得龍媒。
不知玉塞沙中路,
苜蓿殘花幾處開?

Phiên âm

Thiên mã sơ tòng Ác thuỷ[1] lai,
Giao ca tằng xướng đắc long môi.
Bất tri Ngọc tái[2] sa trung lộ,
Mục túc[3] tàn hoa kỷ xứ khai?

Dịch nghĩa

Ngựa trời ban đầu từ sông Ác Oa tới,
Trong bài ca tế trời có nói là môi giới của rồng.
Chẳng hay bên lề đường cát sa mạc ở ải Ngọc Môn,
Rau mục túc có còn ra hoa cho ngựa ăn?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa trời vốn từ sông Ác tới
Văn tế ca môi giới của rồng
Chẳng hay ải Ngọc ven đường
Đám rau mục túc có thường ra hoa?
Bài thơ này được lấy cảm ứng từ bài nhạc phủ Thiên mã lại.

[1] Sông Ác Oa, nay ở huyện An Tây, tỉnh Cam Túc, tương truyền là nơi sản sinh ra ra ngựa trời.
[2] Ải Ngọc Môn, lập từ đời Đông Hán, di tích nay còn thấy ở huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.
[3] Một thứ rau ăn được, mọc nhiều ở tây vực Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Thiên mã thi