17/10/2021 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý hậu
醉後

Tác giả: Vương Tích - 王績

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 07:47

 

Nguyên tác

阮籍醒時少,
陶潛醉日多。
百年何足度,
乘興且長歌。

Phiên âm

Nguyễn Tịch[1] tỉnh thì thiểu,
Đào Tiềm[2] tuý nhật đa.
Bách niên hà túc độ,
Thừa hứng thả trường ca.

Dịch nghĩa

Nguyễn Tịch ít khi tỉnh
Đào Tiềm ngày say nhiều
Trăm năm được là mấy
Lúc vui cứ hát mãi

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Nguyễn Tịch ít khi tỉnh
Đào Tiềm lắm lúc say
Trăm năm nào đáng kể
Cao hứng hát thâu ngày
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Người nước Nguỵ thời Tam Quốc, quê Uý Thị, quan làm tới Bộ binh hiệu uý, khi say hoặc viết thơ văn một mạch không nghỉ, hoặc đi vào rừng quên đường về.
[2] Người đời Tấn, quê Tầm Dương, quan làm tới chức Huyện lệnh Bành Trạch, sau từ quan sống ẩn dật, thích uống rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tích » Tuý hậu