19/01/2021 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 14:43

 

Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả,
Lấy bút nghiên tạm tả đôi câu.
Gởi sang thăm đó kẻo sầu,
Gối may luôn chẳng đặng chung đầu thì thôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả