10/12/2022 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê phụ thán bài 07

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 07:24

 

Đã đổ tung tung tiếng trống thành,
Giựt mình thức dậy mới tan canh.
Sương sa lác đác trên tầu lá,
Gió thổi lai nhai giữa bức mành[1].
Cảnh ấy tình này thôi hết muốn,
Trời kia đất nọ nỡ cho đành.
Thương nhau chẳng đặng[2] cùng nhau trọn,
Xin hẹn cùng nhau kiếp tái sanh[3].
Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919
2. Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932
3. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
[1] Là bức sáo, tiếng Bắc kêu là bức mành.
[2] “Chẳng đặng” tiếng Bắc kêu là “chẳng được”.
[3] Tái sanh là kiếp sau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán bài 07