21/04/2024 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 1
哭劉尚書夢得其一

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 20:03

 

Nguyên tác

西海齊名白與劉,
百年交分兩綢繆。
同貧同病退閑日,
一死一生臨老頭。
杯酒英雄君與操,
文章微婉我知丘。
賢豪雖歿精靈在,
應共微之地下遊。

Phiên âm

Tây Hải tề danh Bạch dữ Lưu,
Bách niên giao phận lưỡng trù mâu.
Đồng bần đồng bệnh thoái nhàn nhật,
Nhất tử nhất sinh lâm lão đầu.
Bôi tửu anh hùng quân dữ tháo,
Văn chương vi uyển ngã tri khâu.
Hiền hào tuy một tinh linh tại,
Ưng cộng Vi Chi[1] địa hạ du.

Dịch nghĩa

Ở Tây Hải danh của Bạch và Lưu ngang nhau (Bạch Cư Dị và Lưu Vũ Tích)
Trăm năm phận sự cả hai đều ngổn ngang bận rộn
Khi về hưởng nhàn, chỉ có nghèo và bệnh hoạn
Cả hai cùng già, một chết một sống
Chén rượu anh hùng, anh tán trợ tiết tháo
Văn chương vụn vặt nhu nhuyển, tôi gìn giữ lề lối
Người tài tuy mất nhưng anh linh vẫn còn
Cùng với Vi Chi đi vào lòng đất lạnh.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Bạch, Lưu, Tây Hải nổi danh
Trăm năm phận sự trở thành ngổn ngang
Vừa nghèo vừa bệnh, tuổi nhàn
Một đi một ở hai đàng khác nhau
Hào hùng anh nối chí cao
Còn tôi chữ nghĩa khép vào lối xưa
Anh linh để lại, anh đi
Vào lòng đất có Vi Chi bạn đường.
Lưu thượng thư Mộng Đắc: tức Lưu Vũ Tích tự Mộng Đắc, có làm thượng thư bộ Lễ niên hiệu Hội Xương (Đường Vũ Tông Lý Viêm) trong 2 năm rồi chết.

[1] Tức Nguyên Chẩn (779-831), bạn của Bạch Cư Dị (772-846) và Lưu Vũ Tích (772-842).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 1