08/08/2020 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dầu mà cha mẹ không dung

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 09:30

 

Dầu mà cha mẹ không dung,
Ðè chai, nhỏ nhựa, em cùng lăn vô.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Dầu mà cha mẹ không dung