14/08/2022 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ nhập Hoài Hà kỳ 4
初入淮河其四

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 02:28

 

Nguyên tác

中原父老莫空談,
逢著王人訴不堪。
卻是歸鴻不能語,
一年一度到江南。

Phiên âm

Trung Nguyên phụ lão mạc không đàm,
Phùng trước vương nhân tố bất kham.
Khước thị quy hồng bất năng ngữ,
Nhất niên nhất độ đáo Giang Nam.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Phụ lão Trung Nguyên không chuyện phiếm
Gặp đoàn sứ giả giải tâm can
Hận thay hồng nhạn luôn câm lặng
Mỗi độ đông về cứ xuống Nam
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Sơ nhập Hoài Hà kỳ 4