26/03/2023 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương chi quan, giản biệt hiệu quán nhị tam tử
將之官柬別校館二三子

Tác giả: Hoàng Văn Hoè - 黃文槐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2022 15:13

 

Nguyên tác

暫辭講席上征鞍,
花柳匆匆春已蘭。
君相命無南北擇,
師生情在去留難。
風低院竹瑤琴靜,
雨過江梅玉笛寒。
枚水荼山遊泳處,
沂雩仍作舊時看。

Phiên âm

Tạm từ giảng tịch thướng chinh an,
Hoa liễu thông thông xuân dĩ lan.
Quân tướng mệnh vô nam bắc trạch,
Sư sinh tình tại khứ lưu nan.
Phong đê viện trúc dao cầm tĩnh,
Vũ quá giang mai ngọc địch hàn.
Mai thuỷ, Đồ sơn du vịnh xứ,
Nghi, Vu nhưng tác cựu thời khan!

Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận, Đỗ Quang Liên

Tạm từ bục giảng lên yên,
Vội vàng hoa liễu đang tàn sắc xuân.
Lệnh vua đâu chọn bắc nam,
Thày trò đi ở khó an tấm lòng.
Gió im trúc lặng đàn chùng,
Mưa qua sáo lạnh mai sông thẫn thờ.
Đồ sơn, Mai thuỷ bơi đùa,
Nghi, Vu vẫn tưởng như là thời qua!
Nguyên chú: “Tự Đức Mậu Dần tam nguyệt nhật mông bổ Kiến Thuỵ phủ giáo thụ” 嗣德戊寅三月日蒙補建瑞府教授 (Tháng ba năm Mậu Dần Tự Đức [1878] được bổ làm giáo thụ phủ Kiến Thuỵ).

Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Văn Hoè, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Văn Hoè » Tương chi quan, giản biệt hiệu quán nhị tam tử