03/07/2022 15:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sầu toạ
愁坐

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2012 21:37

 

Nguyên tác

高齋常見野,
愁坐更臨門。
十月山寒重,
孤城月水昏。
葭萌氐種迥,
左擔犬戎存。
終日憂奔走,
歸期未敢論。

Phiên âm

Cao trai thường kiến dã,
Sầu toạ cánh lâm môn.
Thập nguyệt sơn hàn trọng,
Cô thành nguyệt thuỷ hôn.
Gia manh để chủng quýnh,
Tả Đảm khuyển Nhung tồn.
Chung nhật ưu bôn tẩu,
Quy kỳ vị cảm luân.

Dịch nghĩa

Ngồi trong phòng sách thường thấy cánh đồng,
Bèn tới cửa ngồi buồn.
Tháng mười núi lạnh hơn lúc thường,
Thành cô đơn, nước có trăng vào buổi tối.
Mầm sen dưới đáy trồng xen nhau,
Cái việc chính là Khuyển Nhung còn quấy rối,
Suốt ngày lo chạy đây đó,
Ngày về chưa dám bàn đến.

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhà cao nhìn đồng quạnh
Lòng buồn, ngồi cửa trông
Tháng mười núi sớm lạnh
Thành côi khí nước xông
Lau sậy thấp trải miết
Đường Tả Đảm đồn Nhung
Suốt ngày lo trốn chạy
Ngày về không dám mong
(Năm 763)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Sầu toạ